Az European Nazarene College [Európai Názáreti Főiskola] 2012-ben kapta meg a European Council for Theological Education (ECTE) intézményi akkreditációját, mint alternatív felsőoktatási intézmény. Az ECTE három programot akkreditált:

  • Lelki Formálódás Oklevél (2012 óta akkreditált) - EKK 5. (részleges) szint
  • Keresztyén Szolgálat Diploma (2012 óta akkreditált) - EKK 5. szint
  • Alkalmazott Teológia Diploma (2020 óta akkreditált) - EKK 6. szint
Image

Az alternatív felsőoktatási szolgáltatók ECTE-akkreditációja azt jelzi, hogy az Európai Názáreti Főiskola által kínált tanulási lehetőségek megfelelnek a felsőoktatásra vonatkozó európai szabványoknak és iránymutatásnak, és tanúsítja a tanulási eredmények besorolási szintjét az Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerint. Az akkreditáció megerősíti a programok szintjét és minőségét, az ECTE maga nem ad ki diplomákat, így ezek nem a német oktatási rendszer hivatalosan elismert diplomái.

Az ECTE akkreditációjáról további információkat a http://ecte.eu/ecte-accreditation/ oldalon, az EuNC akkreditációjáról pedig a http://ecte.eu/european-nazarene-college/ oldalon talál.

*Az EKK az Európai Képesítési Keretrendszer rövidítése. Az EKK besorolási rendszeréről többet megtudhat a: https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf.